Prototypmeddelande

Det bör vara samma stil och placering på de element som även visas i sökresultat-vyn ovanför och under tabellen. I prototypen visas det dock olika. Sökresultatvyn är "mest rätt". Anledningen till att det visas olika är att det mesta i bägge dessa vyer genereras automatiskt via externa script som i stort sett inte går att påverka.

Kommande avvikelser, åtgärdas senast

Denna förteckning beskriver de avvikelser som ska rättas till innan mellanperioden mellan två HSA-scheman har passerat. Avvikelserna är en konsekvens av införandet av HSA.schema [5.X] och ska vara korrigerade senast den [datum då mellanperioden är slut].

Skriv något i inmatningsfältet för att söka i listan.


Ta bort markerade
Namn HSA-id Attribut Attributvärde Typ Utökad beskrivning
Infektionskliniken Centrallasarettet Västerås AB1234567890-100A Telefonnummer Obligatoriskt attribut saknas Läs mer
Ingbritt Mattson AB1234567890-1000 Domäninloggningsnamn AB1234567890-1000 @ekerö.se Otillåtet tecken Läs mer
Ingbritt Mattson AB1234567890-1000 Domäninloggningsnamn AB1234567890-1000 @ekerö.se Otillåtet tecken Läs mer
Region Sörmland AB1234567890-1001 GLN-kod 123456789 Otillåtet attribut Läs mer
Blekingesjukhuset Karlskrona AB1234567890-1002 Bild blekingesjukhuset-logotyp-40x50px.gif Attributsamband saknas Läs mer