Prototypmeddelande

Det bör vara samma stil och placering på de element som även visas i sökresultat-vyn ovanför och under tabellen. I prototypen visas det dock olika. Sökresultatvyn är "mest rätt". Anledningen till att det visas olika är att det mesta i bägge dessa vyer genereras automatiskt via externa script som i stort sett inte går att påverka.

Avvikelser HOSP

Fel uppgifter i HSA, uppdatering måste göras

Skriv något i inmatningsfältet för att söka i listan.


Uppdatera markerade
Tidpunkt Namn HSA-id Ta bort
2019-01-01 20:01:59 Anna Aronsson SE2321000000-1001 Förskrivarkod: 0000000
2019-01-01 20:01:10 Bertil Bengtsson SE2321000000-1002 Legitimerad yrkesgrupp: Arbetsterapeut
HOSP-id: 123456
2019-01-01 20:01:11 Cesar Caballo SE2321000000-1003 Legitimerad yrkesgrupp: Barnmorska
Legitimerad yrkesgrupp: Läkare
2019-01-01 20:01:12 Danielle Dahl SE2321000000-1004 Specialitet: Distriktssköterska + farmakologi
2019-01-01 20:01:13 Evelina Everts SE2321000000-1005 Specialitetskod: 50
Specialitet: Allmän psykiatri
Förskrivarkod: 7654321
Legitimerad yrkesgrupp: Läkare
HOSP-id: 765432

Uppgifter saknas i HSA, uppdatering valfri

Skriv något i inmatningsfältet för att söka i listan.


Uppdatera markerade
Tidpunkt Namn HSA-id Lägg till
2019-01-01 20:01:59 Fredrik Finström SE2321000000-1006 Förskrivarkod: 8765432
Legitimerad yrkesgrupp: Sjuksköterska
Förskrivningsrätt: SJ;J
HOSP-id: 876543
2019-01-01 20:01:10 Gabriella Gibaldi SE2321000000-1007 HOSP-id: 236241
2019-01-01 20:01:11 Henrik Hansson SE2321000000-1008 Legitimerad yrkesgrupp: Dietist
HOSP-id: 721901