Prototypmeddelande

Det bör vara samma stil och placering på de element som även visas i sökresultat-vyn ovanför och under tabellen. I prototypen visas det dock olika. Sökresultatvyn är "mest rätt". Anledningen till att det visas olika är att det mesta i bägge dessa vyer genereras automatiskt via externa script som i stort sett inte går att påverka.

Avvikelser synkronisering

Skriv något i inmatningsfältet för att söka i listan.


Ta bort markerade
Begäran Tidpunkt Namn HSA-id Attribut Attributvärde Typ Utökad beskrivning Resultat
Skapa objekt 2019-01-01 20:01:59 Infektionskliniken Centrallasarettet Västerås AB1234567890-100A Telefonnummer Obligatoriskt attribut saknas Läs mer Läs mer
Skapa objekt 2019-01-01 20:01:10 Ingbritt Mattson AB1234567890-1000 Domäninloggningsnamn AB1234567890-1000 @ekerö.se Otillåtet tecken Läs mer Läs mer
Skapa objekt 2019-01-01 20:01:11 Ingbritt Mattson AB1234567890-1000 Domäninloggningsnamn AB1234567890-1000 @ekerö.se Otillåtet tecken Läs mer Läs mer
Skapa objekt 2019-01-01 20:01:12 Region Sörmland AB1234567890-1001 GLN-kod 123456789 Otillåtet attribut Läs mer Läs mer
Redigera objekt 2019-01-01 20:01:13 Blekingesjukhuset Karlskrona AB1234567890-1002 Bild Attributsamband saknas Läs mer Läs mer