Prototypmeddelande

Det bör vara samma stil och placering på de element som även visas i sökresultat-vyn ovanför och under tabellen. I prototypen visas det dock olika. Sökresultatvyn är "mest rätt". Anledningen till att det visas olika är att det mesta i bägge dessa vyer genereras automatiskt via externa script som i stort sett inte går att påverka.

Avvikelser befolkningsregistret

Skriv något i inmatningsfältet för att söka i listan.


Uppdatera markerade
Tidpunkt Namn HSA-id Ta bort Lägg till Information
2019-01-01 20:01:59 Ingegerd Ingemundsson SE2321000000-1009 Felaktig kontrollsiffra
2019-01-01 20:01:10 Jesper Jansson SE2321000000-1010 Efternamn: Jansson
Fullständigt namn: Jansson, Jens Jesper
2019-01-01 20:01:11 Khaled Khazravi SE2321000000-1011 Saknar Svensk folkbokföringsadress: Ja
2019-01-01 20:01:12 Love Lindström SE2321000000-1012 Skyddade personuppgifter: Ja
2019-01-01 20:01:13 Magnus Martin Mändli SE2321000000-1013 Ingen person finns med angivet personnummer